Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng

Bước 1: Nhập thông tin Số CIF/ Số thẻ/ Số tài khoản, họ tên chủ tài khoản và mật khẩu BIDV Online.

Bước 2: Thực hiện các bước theo hướng dẫn tại website của Ngân hàng để hoàn tất liên kết.

Lưu ý: Quý khách cần đăng ký dịch vụ e-Banking tại quầy giao dịch của Ngân hàng hoặc đăng ký trực tuyến tại website của Ngân hàng trước khi thực hiện liên kết.