Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng

Bước 1: Nhập các thông tin thẻ ⇨ Bấm "Liên kết".

Bước 2: Nhập Mã xác nhận (OTP) nhận được từ Ngân hàng ⇨ Bấm "Liên kết" để hoàn tất.

Lưu ý: Quý khách cần sử dụng thẻ Active Plus và kích hoạt dịch vụ eMB trước khi thực hiện liên kết. Số điện thoại khai báo trong Ví và ngân hàng phải trùng khớp.