Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng

Bước 1: Chọn liên kết bằng Thẻ hoặc Tài khoản Ngân hàng ⇨ Nhập thông tin Thẻ/Tài khoản và số CMND ⇨ Bấm "Liên kết".

Bước 2: Nhập Mã xác nhận (OTP) nhận được từ Ngân hàng ⇨ Bấm "Liên kết" để hoàn tất.

Lưu ý:
- Bạn cần đăng ký dịch vụ Internet Banking với Ngân hàng OCB trước khi thực hiện liên kết.
- Số điện thoại đăng ký Ví và số điện thoại đăng ký ở Ngân hàng phải trùng khớp