Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng

Bước 1: Chọn liên kết bằng Thẻ hoặc Tài khoản Ngân hàng ⇨ Nhập thông tin Thẻ/Tài khoản và số CMND ⇨ Bấm "Liên kết".

Bước 2: Nhập Mã xác nhận (OTP) nhận được từ Ngân hàng ⇨ Bấm "Liên kết" để hoàn tất.

Lưu ý:
- Quý khách cần đăng ký dịch vụ PV-SMS Banking và kích hoạt dịch vụ trước khi thực hiện giao dịch (Soạn tin: PVB [dấu cách] ECOMON gửi 6089).
- Số điện thoại đăng ký Ví và số điện thoại đăng ký ở Ngân hàng phải trùng khớp.