Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng

Bước 1: Nhập các thông tin thẻ ⇨ Bấm "Liên kết".

Bước 2: Nhập Mã xác nhận (OTP) nhận được từ Ngân hàng ⇨ Bấm "Liên kết" để hoàn tất.

Lưu ý:
- Bạn cần đăng ký dịch vụ Internet Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến với ngân hàng trước khi thực hiện liên kết.