Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản VCB Digibank.

Bước 2: Chọn "Tiện ích" ⇨ Chọn "Liên kết ví điện tử" ⇨ Chọn "Đăng ký dịch vụ".

Bước 3: Chọn "Nhà cung cấp dịch vụ" là PAYOO và nhập thông tin tương ứng yêu cầu của ngân hàng ⇨ Chọn "Tiếp tục".

Bước 4: Nhập mã OTP nhận từ ngân hàng ⇨ Chọn "Tiếp tục" và hoàn tất.

LIÊN KẾT NGAY