Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng

Bước 1: Nhập các thông tin thẻ ⇨ Bấm "Liên kết".

Bước 2: Nhập Mã xác nhận (OTP) nhận được từ Ngân hàng ⇨ Bấm "Liên kết" để hoàn tất.

Lưu ý: Quý khách cần đăng ký thẻ E - Partner và dịch vụ thanh toán trực tuyến tại quầy giao dịch của Ngân hàng trước khi thực hiện liên kết. Số điện thoại chính khai báo trong Ví và ngân hàng phải trùng khớp.