Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng

Bước 1: Nhập các thông tin thẻ ⇨ Bấm "Liên kết".
Trường hợp Thẻ/ Tài khoản Ngân hàng chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến, thực hiện các bước đăng ký nhanh như bên dưới:
- Nhập các thông tin số điện thoại và số CMND ⇨ Bấm "Đăng ký".
- Nhập mã xác nhận (OTP) nhận được từ Ngân hàng ⇨ Bấm "Đăng ký" để hoàn tất đăng ký dịch vụ.

Bước 2: Nhập Mã xác nhận (OTP) nhận được từ Ngân hàng ⇨ Bấm "Liên kết" để hoàn tất.

Lưu ý: Quý khách cần đăng ký thẻ E - Partner và dịch vụ thanh toán trực tuyến tại quầy giao dịch của Ngân hàng trước khi thực hiện liên kết.