Hướng dẫn nạp tiền Online từ ngân hàng

1. Kênh Internet Banking

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Internet Banking tại website ngân hàng.

Bước 2: Chọn menu Giao dịch ⇨ chọn Thanh toán ⇨ chọn Thanh toán hóa đơn.

Bước 3: Chọn Loại dịch vụ thanh toánVí điện tử, chọn Nhà cung cấp dịch vụVí điện tử Payoo, nhập Mã tra cứusố điện thoại chính của Ví và thực hiện theo các bước hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.


2. Kênh E-Mobile Banking

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.

Bước 2: Chọn menu APayBill Thanh toán hóa đơn ⇨ chọn Dịch vụ tài chính.

Bước 3: Chọn Loại dịch vụVí điện tử Payoo, nhập Mã hóa đơnsố điện thoại chính của Ví và thực hiện theo các bước hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.

ĐẾN TRANG NGÂN HÀNG