Hướng dẫn nạp tiền Online từ Website Payoo

Bước 1: Chọn vào logo Ngân hàng Bac A Bank.

Bước 2: Khai báo Thẻ/ Tài khoản Ngân hàng (Dành cho Khách hàng chưa khai báo Thẻ/ Tài khoản Ngân hàng Bac A Bank).

Bước 3: Nhập số tiền cần nạp ⇨ Bấm "Tiếp tục".

Bước 4: Nhập mã OTP nhận được từ Ngân hàng ⇨ Bấm "Tiếp tục" để hoàn tất.