Hướng dẫn nạp tiền Online từ Website Payoo

Bước 1: Chọn vào logo Ngân hàng BIDV.

Bước 2: Khai báo Thẻ/ Tài khoản ngân hàng (Dành cho Khách hàng chưa khai báo Thẻ/ Tài khoản ngân hàng BIDV).

Bước 3: Chọn sử dụng thẻ hoặc tài khoản ngân hàng.

Bước 4: Nhập số tiền cần nạp ⇨ Bấm "Tiếp tục".

Bước 5: Thực hiện các bước theo hướng dẫn tại website của ngân hàng để tiếp tục.

Bước 6: Đăng nhập lại Ví điện tử Payoo để hoàn tất giao dịch nạp tiền.

Lưu ý: Giao dịch sẽ không được hoàn tất nếu Quý khách không thực hiện đăng nhập lại Ví điện tử Payoo.