Hướng dẫn nạp tiền Online từ Website Payoo

Bước 1: Chọn vào logo Ngân hàng OCB.

Bước 2: Chọn số thẻ đã khai báo.

Bước 3: Nhập số tiền cần nạp ⇨ Bấm "Tiếp tục".

Bước 4: Nhập mã OTP nhận được từ Ngân hàng ⇨ Bấm "Thanh toán" để hoàn tất.