Hướng dẫn nạp tiền Online từ Website Payoo

Bước 1: Chọn vào logo Ngân hàng SCB.

Bước 2: Nhập số tiền cần nạp ⇨ Bấm "Tiếp tục".

Bước 3: Nhập thông tin Số thẻ/ Số tài khoản và số điện thoại đã đăng ký với Ngân hàng ⇨ Bấm "Tiếp tục".

Bước 4: Nhập mã OTP nhận được từ Ngân hàng ⇨ Bấm "Thanh toán" để hoàn tất.