Hướng dẫn nạp tiền Online từ Website Payoo

Bước 1: Chọn vào logo Ngân hàng Viettinbank.

Bước 2: Khai báo Thẻ/ Tài khoản Ngân hàng (Dành cho Khách hàng chưa khai báo Thẻ/ Tài khoản Ngân hàng Viettinbank) hoặc thực hiện liên kết tài khoản Ngân hàng Viettinbank và tài khoản Payoo.

Bước 3: Chọn Số thẻ đã khai báo.

Bước 4: Nhập số tiền cần nạp ⇨ Bấm "Tiếp tục".

Bước 5: Nhập các thông tin thẻ ⇨ Bấm "Tiếp tục".

Bước 6: Đăng nhập tài khoản Internet Banking.

Bước 7: Thực hiện các bước theo hướng dẫn tại website của Ngân hàng để hoàn tất.