Hướng dẫn nạp tiền Online từ Website Payoo

Bước 1: Chọn vào logo Ngân hàng Dong A.

Bước 2: Nhập số tiền cần nạp ⇨ Bấm "Tiếp tục".

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Internet Banking.

Bước 4: Thực hiện các bước theo hướng dẫn tại website của ngân hàng để hoàn tất.