Hướng dẫn nạp tiền Online từ Website Payoo

Bước 1: Chọn vào logo Ngân hàng TPBank.

Bước 2: Nhập số tiền cần nạp ⇨ Bấm "Tiếp tục".

Bước 3: Nhập các thông tin số thẻ/ số tài khoản ⇨ Bấm "Tiếp tục".

Bước 4: Đăng nhập tài khoản Internet Banking.

Bước 5: Thực hiện các bước theo hướng dẫn tại website của Ngân hàng để hoàn tất.